Sinochem, ChemChina still in talks to merge

16:45 PM | November 6, 2019 | Natasha Alperowicz

Working on plans to list Syngenta on Shanghai stock exchange.